Szkolenie pełne z zakresu projektowania, programowania i obsługi DSO.

Ankieta dla osób zainteresowanych projektowaniem , programowaniem i obsługą DSO.

Zgłoszenie

* 1. Termin szkolenia
Wybierz jedną z następujących odpowiedzi
* 2. Imię:

* 2a. Nazwisko:

* 3. Nazwa firmy

* 4. Ulica

* 5. Numer

* 6. Kod pocztowy
Proszę sprawdzić format swojej odpowiedzi.

HelpProszę wpisać kod pocztowy np. 02-678
* 7. Miejscowość

* 8. Telefon kontaktowy
Proszę sprawdzić format swojej odpowiedzi.

HelpProszę wpisać telefon kontaktowy bez żadnych odstępów np. 223300623
9. Faks
Proszę sprawdzić format swojej odpowiedzi.

HelpProszę wpisać numer faksu bez żadnych odstępów np. 223300624
* 10. Adres Poczty Elektronicznej (e-mail)
Proszę sprawdzić format swojej odpowiedzi.

Pytania do uczestników

* 11. Jaki jest charakter Pana / Pani pracy ?
Wybierz jedną z następujących odpowiedzi
* 12. Jak wiele projektów wykonał Pan / Pani w oparciu o urządzenia Schrack Seconet w ciągu ostatniego roku? – proszę podać przybliżoną liczbę:

W tym polu można wprowadzić tylko liczby.

* 13. W oparciu o jakie urządzenia wykonuje Pan / Pani projekty najczęściej?

* 14. Jakie narzędzia projektowe ułatwiłyby Państwu pracę projektową? Jakich narzędzi wsparcia projektowego Państwo oczekują?

* 15. Czy materiały zamieszczone na naszej stronie internetowej, w kąciku projektanta, spełniają Państwa oczekiwania?
Wybierz jedną z następujących odpowiedzi
* 16. Jak dowiedział się Pan / Pani o szkoleniu?

* 17. Czy wyraża Pan / Pani zgodę na otrzymywanie w przyszłości zaproszeń na szkolenia, seminaria, targi oraz inne  oraz informacji o nowościach w ofercie Schrack Seconet Polska?
* Zapoznałem się z polityką prywatności oraz klauzulą dotyczącą RODO i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.
Wybierz jedną z następujących odpowiedzi